Моето съобщение е относно:

Известия за поверителност
Байер България ЕООД ("Байер") е поел ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот и поверителността и сигурността на личната информация, която ни предоставяте. Информацията, която предоставяте на Байер чрез тази форма, ще се използва от Байер за целите на обработване на вашето запитване и комуникацията с Вас във връзка с този въпрос в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

Прочетох Декларацията за поверителност преди да предоставя личната си информация.