Свържете се с нас | Елевит®
Моето съобщение е относно:

Известия за поверителност
Байер България ЕООД ("Байер") е поел ангажимент да защитава неприкосновеността на личния живот и поверителността и сигурността на личната информация, която ни предоставяте. Информацията, която предоставяте на Байер чрез тази форма, ще се използва от Байер за целите на обработване на вашето запитване и комуникацията с Вас във връзка с този въпрос в съответствие с нашата Декларация за поверителност.

Прочетох Декларацията за поверителност преди да предоставя личната си информация.

Байер България ЕООД

ул. Резбарска 5
1510, София
България

Email: ch.bulgaria@bayer.com
Тел:  +359 2 814 01 11

Ако желаете да докладвате страничен ифект или оплакване от качеството на продукт, моля свържете се с Байер на +359 2 424 72 80 или по имейл на drugsafety.bulgaria@bayer.com. Алтернативно, може да се свържете или с Вашия здравен професионалист, или c местния здравен орган.