Връзки

  1. Препоръки за здравословното хранене за населението в България, 18-65 години“, София 2006,
    ст.н.с. д-р Стефка Петрова, дм и колектив

  2. „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета“ , ст.н.с. д-р Стефка Петрова, дм и колектив

  3. p. 50. Kondo, A., et al. Neural tube defects: prevalence, etiology and prevention. International Journal of Urology, 2009. 16(1); p. 49-57 World Health Organization, Standards for maternal and neonatal care, 2007

  4. Продуктова информация Елевит®