Импринт 

Байер България ЕООД

Представлявано от:

Люба Паунова

Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: + 359 2 814 01 11
ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695